Fiske

I Sverige finns det 2 miljoner sportfiskare som fiskar varje år. I svenska vatten finns många olika fiskarter.  Jakt och fiske ingår inte i allemansrätten. Men allemansrätten har ändå stor betydelse eftersom den gör det möjligt att ta sig till jaktmarker och fiskevatten.

Fiskekort

Du får fiska fritt med spö och vissa handredskap längs kusterna och i våra fem största sjöar: Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön. För fiske i andra vatten krävs fiskekort eller annat tillstånd.

Fiskarter i Sverige

Sverige är ett fantastiskt fiskeland och nästan 10% utgörs av vatten. Det förekommer en omfattande om- och inplantering av fiskar i Sverige. Exempel på fiskar som omplanteras är laxfiskar och gös. Regnbågsöring och karp är exempel på fiskarter som planterats in och numer förekommer vilt i Sverige.

Vanliga arter som fiskas i Sverige är abborre, gädda, gös, öring, regnbåge, harr och röding.